Subskrybujfacebook

Konkurs na komiks poświęcony Nysie

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie ogłasza konkurs ofert na komiks poświęcony Nysie.

 W skład działania wchodzi:

  • napisanie scenariusza opartego na historii Nysy i jej zabytkach,
  • wykreowanie postaci skierowanych do młodzieży po wyżej 15 roku życia,
  • narysowanie 48 plansz komiksu,
  • skład wydawnictwa i przygotowanie do druku,
  • druk o nakładzie 5 tys. egzemplarzy.

Projekt będzie realizowany w terminie 01.10-20.11.2018 r.,  jeśli Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie otrzyma dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury.

Oferty proszę składać do dn. 21.09.2018 r. do godz. 15.00:

Decyduje data wpływu.

W skład oferty musi wchodzić:

  • zarys koncepcji tematycznej komiksu w formie krótkiego opisu oraz planu,
  • przykładowe plansze z trzech wcześniej realizowanych przez grafika/autora projektów,
  • oferta cenowa za wykonanie w/w działań.

Ocena ofert odbędzie się w ciągu trzech dni roboczych od 21.09.2018 r. Informacja o zwycięskiej ofercie zostanie ogłoszona do 26.09.2018 r. na stronie WWW biblioteki oraz na facebooku biblioteki.

Partnerzy

Urząd MiastaPowiat NysaPWSZ w NysieNyski Ośrodek RekreacjiBiblioteka w Sumperku